Tomt - Skärfältens 61 -
Ring en mäklare
Tomt - Skärfältens 61

Tomt – Skärfältens 61

Skärfältens 61, Skärfälten Uppsala

BoendeformTomt
Tomtarea1122 KvmFastighetsregistret
Pris1 800 000 kr /bud
Från tomt mot skogsbacke
Från tomt mot skogsbacke

Vill du veta vad din bostad är värd ?

Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
Del av tomt
Del av tomt
Fina promenadvägar i omgivningen
Fina promenadvägar i omgivningen

Bostadsbeskrivning

På kort bildfärd från Uppsala återfinns synnerligen skyddad tomt angränsande mot skogsbacke där det finns möjlighet att bygga ett hus som kombinerar att bo nära naturen men samtidigt på bekvämt avstånd till köpcentrum, skola och allmänna kommunikationer. Bygglov insänt för 1,5-plans hus om ca 194 m² med vidbyggd carport om ca 27 m². Anslutning till gemensamt avlopp med granne. I Skärfälten finns blandad bebyggelse av nyare och äldre villor med både barnfamiljer och seniorer.

Fastighetsinfo

ÄgandeformFriköpt - Tomt
Tomtarea1122 KvmFastighetsregistret
Servitut mm.Gemensamhetsanläggning Uppsala KANIKEBO GA:1, fnr_030119325, ; Gemensamhetsanläggning Uppsala SKÄRFÄLTENS GA:4, fnr_030300845, ; Officialservitut avlopp, 0380-2018/51 - 1, 2018-07-13; AVTALSSERVITUT, 1, 2018-08-30; Avtalsservitut väg, D201800427551:1 - 1, 2018-08-30; Avtalsservitut väg, D201800427552:1 - 1, 2018-08-30
Vatten och avloppVatten saknas.. Enskilt avlopp.
Pris1 800 000 kr /bud
Taxeringskod210
Taxeringsvärdetaxeringsår 2019, tomt 588 000 kr, total 588 000 kr
Status Energidekl.Behövs ej

Övrigt

Diverse om tomten

DETALJPLAN

Fastigheten omfattas ej av detaljplan.

BYGGLOV

I och med avstyckningen beviljades förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus. Nuvarande ägare har insänt ansökan om bygglov för 1,5-plans villa med vidbyggd carport och förråd. Se bilaga.

VATTEN/AVLOPP

Anslutning till gemensamhetsanläggning för avlopp, BAGA Easy. Slamavskiljare med efterföljande biotank samt ledningar för utlopp. De båda fastigheterna i gemensamhetsanläggningen delar på kostnad för utförande av anläggning och drift enligt andelstal.

Det åligger köparen att borra efter vatten samt stå kostnaden för detta.

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Det åligger köparen att erlägga anslutningsavgift för el. https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Offert för elanslutning finns till nuvarande ägare på 25 880 kr exkl moms, se bilaga.

Det åligger köparen att erlägga anslutningsavgift för bredband.

Servitut

AVTALSSERVITUT, Last
1, 2018-08-30

Avtalsservitut väg, Förmån
D201800427552:1 – 1, 2018-08-30

Rätt att nyttjas tillfartsväg från Kanikebovägen till fastighet.

Avtalsservitut väg, Last
D201800427551:1 – 1, 2018-08-30

Rätt för grannfastighet att nyttja tillfartsväg för att nå sin fastighet. Belastar Skärfälten 1:29 i sydöstra hörnet av tomten.

Officialservitut avlopp, Förmån
0380-2018/51 – 1, 2018-07-13

Rätt att nyttja, underhålla, förnya befintlig avloppsledning från Skärfältens GA:4 fram till styckningslottens fastighetsgräns, se aktbilaga ka1.

Taxering

SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210) (210)
Byggnad, värde: 0 kr
Mark, värde: 588 000 kr
Summavärde: 588 000 kr

Taxeringsår: 2019