Markområde om 4 tomter säljes för exploatering - Björklinge -
Ring en mäklare
Markområde om 4 tomter säljes för exploatering - Björklinge

Markområde om 4 tomter säljes för exploatering – Björklinge

Bror Hjorths väg 4a-c, e, Björklinge Uppsala

BoendeformTomt
Tomtarea3466 KvmFastighetsregistret
Pris5 500 000 kr /bud
Fyra tomter
Fyra tomter

Vill du veta vad din bostad är värd?

Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
Plan och lättbebyggd mark
Plan och lättbebyggd mark

Bostadsbeskrivning

Markområde om 4 tomter säljes tillsammans till en köpare för exploatering av 4 villor. Området omfattar ca 3466 m² med tomtstorlekar mellan 700 m²-998m². Markområdet är lugnt beläget i Björklinge samhälle på kort gångväg från skola, förskola, buss, matbutik och populära Långsjön för bad. Exploateringen innefattar för köparen rivning av 2 byggnader samt uppförande av GA i form av väg.

Fastighetsinfo

ÄgandeformFriköpt - Tomt
Tomtarea3466 KvmFastighetsregistret
Servitut mm.Gemensamhetsanläggning Uppsala BJÖRKLINGE GA:1, fnr_030125660, ; Gemensamhetsanläggning Uppsala BJÖRKLINGE-TIBBLE GA:8, fnr_030301368, ; Officialservitut vattenledning, avlopp, 0380-2017/9 - 1, 2019-04-09
Pris5 500 000 kr /bud

Övrigt

Tomter info

Björklinge-Tibble 1:247

Areal enligt fastighetsregistret 700 m².

Servitut 03-IM1-79/47305.1 avser VA-ledning. Se bilaga “Servitut Bror Hjorth 1979”. Last.

Björklinge-Tibble 1:248

Areal enligt fastighetsregistret 782 m².

Servitut 0380-2017/9.1 avser VA-ledning. Rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten och avloppsledningar inom ett fyra meter brett område a se aktbilaga KA2. Last.

Björklinge-Tibble 1:249

Areal enligt fastighetsregistret 986 m².

Servitut 03-IM1-79/47305.1 avser VA-ledning. Se bilaga “Servitut Bror Hjorth 1979”. Last.

Servitut 0380-2017/9.1 avser VA-ledning. Rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten och avloppsledningar inom ett fyra meter brett område a se aktbilaga KA2. Last.

Björklinge-Tibble 1:250

Areal enligt fastighetsregistret 998 m².

Servitut 0380-2017/9.1 avser VA-ledning. Rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten och avloppsledningar inom ett fyra meter brett område a se aktbilaga KA2. Förmån.

Diverse om tomterna

STADSPLAN

Gällande stadsplan finns bilagd. 1/5-del av tomten får bebyggas. Byggnadstypen skall vara fristående hus för bostadsändamål. Maximalt får 1 plan byggas till höjd om max 4,4 meter.

FÖRRÄTTNING

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för kopia på förrättningsakt.

ANSLUTNINGSAVGIFT VATTEN/AVLOPP

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp erläggs av köparen. Se “Prisbilaga Uppsala vatten 2018” för mer uppgifter.

ANSLUTNINGSAVGIFTER EL

Upplands energi äger nätet och lämnar ut generella uppgifter gällande anslutningsavgiften. Varje anslutningsärende behandlas individuellt och priset i offerten kan skilja sig från de listade priserna nedan.

Anslutningsavgift för avståndet mellan 0-200 meter;

16-25 A (vanlig villabostad)  fast avgift 28 200 kr exkl. moms + rörlig avgift 241 kr/meter exkl moms.

Se länk;

https://www.upplandsenergi.se/elnat/48565.anslutningsavgifter.html

RIVNINGSLOV

Rivningslov finns för 2 komplementbyggnader. Rivning åligger köparen.

ÖVRIGT

Då fastigheterna nyligen är avstyckad är inget taxeringsvärde ännu satt. Fastighetsskatten på obebyggd tomtmark är 1%.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning Uppsala BJÖRKLINGE-TIBBLE GA:8
fnr_030301368

De tre fastigheterna Björklinge-Tibble 1:248, 1:249, 1:250 bildar tillsammans med stamfastigheten Björklinge-Tibble 1:59 en GA. Omfattar väg för in- och utfart samt vändplats. Skall genomföras av köpare vid exploatering. Delägarförvaltas.

Gemensamhetsanläggning Uppsala BJÖRKLINGE GA:1
fnr_030125660

De fyra fastigheterna Björklinge-Tibble 1:247, 1:248, 1:249, 1:250 ansluts till denna GA. Omfattar vägar och grönytor. Förvaltas av Björklinge vägförening.